PLS POOLING per proposar solucions i envasament que posa a disposició de l'atenció al client permet la optimització de la cadena de subministrament i millor, estalvi en termes econòmics i ambientals.

PLS POOLING, qualsevol format o paquets materials subministrats (fusta, plàstic, cartró...) que permet la gestió, transport i manteniment dels mateixos. Entrega els punts de consum en perfectes condicions d'ús i traient-los als punts de consum, per a la revisió, classificació i reparació, Si s'escau, dóna sentit al concepte de l'economia CIRCULAR i minimitzar la petjada de carboni de la cadena de subministraments.

Per a més informació contactar amb PLS POOLING +34 91 66 83 870