PLS POOLING Ofereix servei de clients especialitzada en la neteja de contenidors, permetent a través de tècniques i equips controlat de neteja i desinfecció d'envasos i embalatges. De tal manera que no pot ser incorporat en la cadena de subministrament d'aliments o altres processos amb total garantia

Per a més informació contactar amb PLS POOLING +34 91 66 83 870